25.09.2019r. Informujemy, iż na Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie cenowe na zakup usługi szkoleniowej dla III i IV grupy – łącznie 24 UP. Poniżej link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208124 17.09.2019r. Uprzejmie informujemy, iż składanie ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy zostało wydłużone do dnia 23.09.2019r. do godz. 12:00. Powodem wydłużenia jest korekta Załącznika nr 1 do zapytania 10.09.2019r. Uprzejmie informujemy, iż w zakładce DO POBRANIA zamieszczono zaktualizowany Regulamin zwrotu kosztów dojazdu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. 10.09.2019r. Informujemy, iż na Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie cenowe na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy dla 72 UP. Poniżej link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1205556# 14.08.2019r. Uprzejmie informujemy, iż nadal trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy do składania formularzy. 13.08.2019r. Uprzejmie informujemy, iż dniu 16.08.2019r. dwie grupy rozpoczynają szkolenia: Pracownik biurowy z elementami kadr i płac, oraz Pracownik biurowy z elementami księgowości. Szkolenia trwać będą 150h lekcyjnych i zakończą się 11.09.2019r. egzaminem zewnętrznym. Życzymy powodzenia. 01.08.2019r. Informujemy, iż na Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie cenowe na zakup usługi szkoleniowej dla grup: I i II. Poniżej link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1198614 24.07.2019r. Informujemy, iż na Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie cenowe na wynajem sal dla grup: III, IV, V i VI. Poniżej link do zapytania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197161 11.07.2019r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.07.2019r. ruszyły zajęcia z IPD dla grup: I i II w Lublinie. 11.07.2019r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w procedurze konkurencyjności na wybór sali w Lublinie dla grup I i II, wybrano wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą cenę – Maria Krzowska, ul. Wileńska 21, 20-603 Lublin 27.06.2019r. Informujemy, iż na Bazie Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie cenowe na wynajem sal dla grup I i II w miejscowości: Lublin. Poniżej link do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192684 22.05.2019r. Uprzejmie informujemy, iż od 01.05.2019r. rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi, znajdującymi się w zakładce DO POBRANIA.